Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏMƏ

ƏLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələnmiş. ələkdən keçirilmiş.
ələmə un.
seçilmiş. iri xırdası, iyi kötüsü alınmış nərsə.
ələmə kömür.
ələmə yemiş.
arıtlama. paksazi

ƏLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələnmiş. seçilmiş.
ələmə buğda.
üzərinə kül savırma, ələmə: əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma

ƏLƏMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əlemek"den f.is.

ƏLƏMƏ : Turuz Dictionary

-ələmə cələmə: qarşıtlı evlilik. iki ev arsında, iki qız, iki oğlan aldəğişmə yolu ilə evlilik

ƏLƏMƏ : Turuz Dictionary

-ələmə cələmə: qarşıtlı evlilik. iki ev arsında, iki qız, iki oğlan aldəğişmə yolu ilə evlilik

ƏLƏMƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. know-all, know-it-all II.
[çox mə`lumatlı] omniscient, know all, all-knowing;
[çoxbilmiş, bic] shrewd, sly; arful;
[saxta, yalançı] sham, false; ələmə tənqidçilər false critics; ələmə həkimlər sham doctors