Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏMƏK

ƏLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

seçmək.
ələkləmək. incədən incəyə aramaq.
incə ələmək: dibinə darı əkmək.
arassalamaq. təmizləmək.- incə əliyib, sıx toxumaq: çox incələmək. dibinə gedmək. hər nəyə çöb qoymaq

ƏLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələklmək.
qəlbirləmək. çalxamaq.
ələkdən keçirmək. qəlbirləmək. çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq.
seçib ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf edmək.
saylamaq. saymaq.
yarışdan, işdən yana qoymaq. dışlamaq. ixrac edmək.
təmizləmək. arıtlamaq. paksazlıq edmək.
çox gəzmək, dolanmaq.
ilişdirmək. tənqidləmək

ƏLƏMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Əlekden keçirmek.
.Qur-
ban oturdu otağın bir küncündə və başladı gəci ələməyə. C.Memmedquluzade.
məc. Sepmek, sepelemek, tökmek. Ya-ğış ələyir.
Günəş şəhərə od ələdiyi halda səkilər tez-tələsik yeriyən adamlarla dolu idi. M.Hüseyn. Bütün günü hər tərəfə od ələyən günəş təzəcə batmışdı. M.Ibrahimov.

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

incələmək.
(nərsəni nərsədən) ayıqlamaq. paklamaq. təmizləmək.
ayırıb çıxartmaq, tökmək. tükətmək. bitirmək. (eliminate)
filterləmək.
biryanlıq edmək.
əlgəmək. seçmək

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

ələkləmək. qəlbirləmək. gəmləmək. gəvləmək

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

-un ələmək: qıl çəkmək. qıl dartmaq. darı arıtlamaq. quyruq bulamaq. quyruq sardamaq, saldamaq. yalğançımaq. yalqavuqlıq, yalqavaclıq, yalğançılıq, dalqavıqlıq, dalqovuqluq edmək. tuxum, dənə eşələmək. mıncıq dəlmək, deşmək. oymaq. çapdamaq. çarpdamaq. xaşxaş mətələmək. mərci dəlgəmək

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

incələmək.
(nərsəni nərsədən) ayıqlamaq. paklamaq. təmizləmək.
ayırıb çıxartmaq, tökmək. tükətmək. bitirmək. (eliminate)
filterləmək.
biryanlıq edmək.
əlgəmək. seçmək

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

ələkləmək. qəlbirləmək. gəmləmək. gəvləmək

ƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

-un ələmək: qıl çəkmək. qıl dartmaq. darı arıtlamaq. quyruq bulamaq. quyruq sardamaq, saldamaq. yalğançımaq. yalqavuqlıq, yalqavaclıq, yalğançılıq, dalqavıqlıq, dalqovuqluq edmək. tuxum, dənə eşələmək. mıncıq dəlmək, deşmək. oymaq. çapdamaq. çarpdamaq. xaşxaş mətələmək. mərci dəlgəmək

ƏLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
to sift [d.], to sieve [d.]; to bolt [d.];
məc. [müxt. ifadələrdə] od ələmək
1] [yandırmaq] to burn* [d.], to scorch [d.]; Günəş şəhərin küçələrinə od ələyirdi The sun was scorching the town streets; 2] [incitmək, əziyyət vermək] to give* it hot to smb.; Uşaq başımıza od ələyir The child gives it hot to us; nur ələmək to light* up [d.], to illuminate [d.], to illumine [d.], to illume [d.]; Gecə yarıdan keçmiş ay dənizə nur ələyirdi The moon was illuminating the sea after midnight; su ələmək [tökmək] to pour water [over]