Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNƏN

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıq açıq

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıq

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıqara

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıqca

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıqdan açığa

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

açıqdan

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

aşikar

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

aşqara açıqca

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

dışıqara dışqara. deşikara eşikara

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

duru

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

gizləmədən

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

gizləmədən

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

göstərə göstərə

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

öndər yöndər

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

saxlamadan

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

sancaqçı bayraqçı

ƏLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

uturu açıq. sərih

ƏLƏNƏN : Turuz Dictionary

-ələnən nərsənin, ələk altına keçən bölümü.
geçinti

ƏLƏNƏN : Turuz Dictionary

-ələnən nərsənin, ələk altına keçən bölümü.
geçinti