Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQƏ

ƏLƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlaqə.
ilişik. münasibət. maraq.
eşq.
ara. bağ. munasibət

ƏLƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələgə. alağa. ilgi. ilişgi. aşırım. irtibat

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgə ilgi

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

alağa

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşırım irtibat

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ataq

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəki

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ətrək

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ətrək ataq. öznə. çəki. maraq

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgi

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

maraq

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

öznə

ƏLƏQƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevgi

ƏLƏQƏ : Turuz Dictionary


qəlbir ələgə gözük demiş. (gözük
gözlü. deşik)). {kor kora cıt gözən kimi. (kor kora cıt gözən deyər)}. (qazan qazana götün qaradır deyir!).
qəlbir ələğə gözər demiş

ƏLƏQƏ : Turuz Dictionary

ələğə. iləğə. oyun. oyunçaq

ƏLƏQƏ : Turuz Dictionary


qəlbir ələgə gözük demiş. (gözük
gözlü. deşik)). {kor kora cıt gözən kimi. (kor kora cıt gözən deyər)}. (qazan qazana götün qaradır deyir!).
qəlbir ələğə gözər demiş

ƏLƏQƏ : Turuz Dictionary

ələğə. iləğə. oyun. oyunçaq