Multilingual Turkish Dictionary

ƏLA

ƏLA : Azerbaijani English Dictionary

I. s. excellent; əla qiymət excellent / top mark; [seçmə] choice, select[ed], əla tütün choice tobacco; [yüksək keyfiyyətli] superior; Köynək əla parçadan tikilib The shirt is made of superior cloth; [mükəmməl] perfect; əla cavab perfect answer / reply; Əladır! [It is] splendid! II. z. excellently; perfectly well; fine; O bunu ə`la bilir He / She knows it perfectly well III. nid. Excellent! Splendid!

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

azman atın. xariqüladə

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

aşqa
çalışma başqalaşmağa, çalış yaxşılaşmağa, yaxlaşmaq başqalıqdan başqa dır. (başqalaşmağa: mütəfavit olmağa)

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

çox gözəl

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

gül
gül! gül!.əla! əla!

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

oğalı

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

onqat
onqat olardı.
vallah bu onqat bir iş

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

ovalı

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

öğdü

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

öğlü

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

ötrək süper

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

övdü

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

övlü çox yaxşı, gözəl, göyçək

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

ucan ulan. süper

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

ulqa
bu şirinlik, bu yasuxluq ki sənin var, gözəlim!, sənə güldəndə mən ulqa deməyim, bəs nə deyim. (yasuxluq: lətafət)

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

yaxşı
oldun kölə aşqa, olmaz günün başqa. (başqa: yaxşı. əla)

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

yoğalı

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

yovalı

ƏLA : Turuz Farsca - Türkce

yüksək ali

ƏLA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.]
Ən yüksek, en yaxşı, en gözel. Əla meyvə. Əla şey.
[Qerib:] Yarın eyvanında cüt qoşa qızla; Şahsənəm əladır, hamısı gözəl. "Aşıq Qerib". Həmin bu yetər ki, desən; Qullarımdan əladır bu. Q.Zakir. Leylinin bir lətafəti yoxdur; Ondan əla gözəl sənəm çoxdur. S.Ə.Şirvani. // Telebe-lerin biliyine verilen en yüksek qiymet. Əla-ya layiq cavab verdi. Kimyadan əla qiymət aldı. // Zerf menasında. Əla oxumaq. Tapşı-rığı əla yerinə yetirmək. Vəzifəsini əla başa düşür.
Şiraslan, yoldaşları arasında əla qiymətlə oxuduğu üçün seçilir, divar qəze-tində onun kiçik şeirləri də çıxırdı... S.Rehi-mov. Əla oxuyan, hörmət qazanan bir tələbə-yə nə ad qoyub, nə qara yaxasan? Mir Celal.
klas. Daha hündür, daha uca, daha yük-sek. Camalın şöləsi günəşdən əla; Səni görən necə olmaz mübtəla. Sarı Aşıq. // Keyfiy-yetce en yaxşı, yüksek. Əla növ.
[Hacı] İtotaran Daşdəmirin oğlu Naqqal Feyzul-ladan iki kisə də əla xına alıb evə qayıtdı. H.Sarabski. Stolların üstünə o qədər də əla olmayan qırmızı mahuddan örtük çəkilmişdi. M.İbrahimov.