Multilingual Turkish Dictionary

ƏLALTI

ƏLALTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

altlıq. yazarkən əlin altına qoyulan qalın kağaz.
sütrə. südrə. uşaq. qulluqçu. xitmətçi

ƏLALTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

altlıq. gizlicə. atlıq.
əlal. əlaldı. əlasdı. qolmac. qılmac. dəsdrəs.
yaxın. qolay. səhl.
qulluqçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. ayağ. nökər. xidmətçi.
casut. casus.
əldə olan. əğsər. əğsir.
uğraq. dəstrəs.
çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi.
əlaldı.əlal. əlaltı əlasdı. qolmac. qılmac. dəsdrəs.
uğraqımda deyir.
uğraqına görə yemək pişirə bilir.
yarına dək, ona uğraqım olmayacaq.
əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. çaput. padov

ƏLALTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif ve is. Əl altında işleyen, kömekçi işleri gören, kömekçi. Əlaltı fəhlə. Usta əlaltısı. Bənna əlaltısı.
[Sekine:]
.Aylarla
. buruqda rəhmətlik atasının əlal-tısı olub. M.İbrahimov.
zərf Xelveti, gizlice, heç kesin xeberi olmadan, el altından. Əlaltı xəbər göndərmək.
[Xelil paşa] özü də əlaltı tədarük görüb qoşun-zad hazırladı. "Koroğlu". Tarverdi-nin bu hərəkəti, əlaltı öküzləri satıb yeməyi təlimatçı Məcidi pərt eləmişdi. S.Rehimov.
is. məc. Başqasmm gösterişi ve ya reh-berliyi ile işleyen, iş gören adam; kömekçi. Getdikcə dostlar üz döndərir, tərəfdar aza-lır, əlaltıları da [Hümmeti] eşitmək istəmir-dilər. B.Bayramov.
is. Kart ve başqa oyunlarda: hazırda oynayan adamdan sonrakı birinci adam.

ƏLALTI : Turuz Dictionary

(əl altı).
ələti. qolatı.
əllək. əldə. ərsək. ortal. qoltut. dəsdrəs. dəstrəs..¶-əl altı işlənən, işlədilən gərəç, nərsə, kimsə: ələki. (əl + əki)..¶-əlaltı aracı, əbzarı: ələk

ƏLALTI : Turuz Dictionary

-bir törə (rəsmi) yerə, bir salığa gələnləri əlaltı, ayaqaltı qulluqların görən görəvli: kavas. kovas. kavaş. (başmaqçı). qulluqçu. qormıtıc. qormıtçı. qılıqçı. qıllıqçı

ƏLALTI : Turuz Dictionary

-əlaltı görülən: əlbəhəlim. tavlıq. tovlıq.
bu tovlıq bir işdir

ƏLALTI : Turuz Dictionary

(əl altı).
ələti. qolatı.
əllək. əldə. ərsək. ortal. qoltut. dəsdrəs. dəstrəs..¶-əl altı işlənən, işlədilən gərəç, nərsə, kimsə: ələki. (əl + əki)..¶-əlaltı aracı, əbzarı: ələk

ƏLALTI : Turuz Dictionary

-bir törə (rəsmi) yerə, bir salığa gələnləri əlaltı, ayaqaltı qulluqların görən görəvli: kavas. kovas. kavaş. (başmaqçı). qulluqçu. qormıtıc. qormıtçı. qılıqçı. qıllıqçı

ƏLALTI : Turuz Dictionary

-əlaltı görülən: əlbəhəlim. tavlıq. tovlıq.
bu tovlıq bir işdir

ƏLALTI : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[köməkçi] helper, helpmate; handy man*;
[usta köməkçisi, şagird] apprentice II. s. at hand; əlaltı şeylər things at hand; əlaltı materiallar materials at hand; improvised materials III. z. in an underhand way, secretly, in secret; Mən ona əlaltı məktub göndərdim I sent him a letter in an underhand way / secretly / in secret