Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏT

ƏLAMƏT : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < iləmət). iltəm. bələk. iznək. toka

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

iləmət iltəm

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

amac

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

arıntı

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

atış

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ayıt

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axca

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axcat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axdat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axıc

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axlam

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axşa

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axşat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

axşıt

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əkçəyit

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əklət

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ələk

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əlgi arm

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əlgilik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əlik
bir bəlik yetər

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əlirti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əlirtiş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əllik endik. nişana. sınırlada qoyulan nişan. işarət. işarə.əsər

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ildə

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ilgi

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ilgilik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ilqu

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ilqürmə

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ırqa

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ulqa

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ulqama əsər. imarə. mark. arm

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çaqma

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çaqmaca

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çaldış im

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çaltıq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çantıq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çapa işarə. bəlirti. im. iz. im. iz. əsər

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çatana satana. çatan. mark

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çəntik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarma təlif

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

çizgi

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

damğa möhür

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

dək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

dizəlti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

duyduruluş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

duyduruş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

endik nişan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

endis

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

etgi

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərk qudrət. iqtidar

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsi

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsmə

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gəliri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

girilti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

göndəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gördəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

görək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

görəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

görəti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

görəyit

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

görküz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

göstərgə siqnal. nişan. işarə

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

göstəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

götəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözdəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözəri

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözərim

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözərit

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözəti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözəyit

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözləti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

gül

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

him

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

im

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

imləş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

imlət

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

istək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

iz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

izdək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

izək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

iznək

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

kantıq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

kələk (qoruq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymaq)

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

kəntik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

kərtik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

köçəlti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

köçənti

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qalduğ iz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qalıq geridə qalan. iz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qalıntı

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qama

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qantıq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qanιt

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaraç

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaraçıt

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaram

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qarçat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qarşat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırcat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırçam

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırçap

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırda

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyma iz düşümü irtisam

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

quş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

oxluq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

oxuq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

oyar işarə. nişan. simgə. simbol. işarə. şifrə. rəmz. nişan. əsər

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

oyuq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

salağ

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

salğa nişan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

salğat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sarqan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

simgə simbol. işarə. şifrə. rəmz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sın

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sin simbol. nişan. işarət

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sınırlada qoyulan əlamət

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sırqan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sürüt

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

taxım endik. nişan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

tap iz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

taşac daşac. qamta. damqa. nişan

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

təpgi im. endik

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

toxa

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

tok tox

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

toka

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ula göndəri. iz. nişan. dəlil. qılavuz.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz. { yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz.}. (bilik: ağı.lhuş)

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

um

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

umac (< ummaq)

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

umlaş

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

umlat

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

uyar

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

üm

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yanğı nifuz

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yanıs simgə

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yansı

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yavuq

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yer

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yora

ƏLAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

yorma

ƏLAMƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bir şeyin bilinme-sine, müeyyen edilmesine vasite olan nişane; işare. Xəstəliyin əlamətləri. Baharın əlamətləri.
Bütün günü Fəxrəddinin xəfiy-yələri saray ətrafında gəzib müəyyən əla-mətləri daşıyan qadının intizarını çəkir-dilər. M.S.Ordubadi. [Oğlan] bütün zahiri əlamətlərinə: gözlərinin rəngi, üzünün ciz-gilərinə görə rus idi. M.Rzaquluzade.
İz, eser, qalıq. Qədim zamanda Azər-baycanda şüşəçilik sənətinin tərəqqi etdiyini göstərən bir çox tarixi əlamətlər var.
Qırx gün, qırx gecə Usta Ağabala yol getdi, ət-rafda bir işıq əlaməti görmədi, axırda təngə gəlib bir daşın ətəyində uzandı. çemenze-minli. İlk baxışda bu şəhərdə həyat əlaməti görünmürdü. M.Hüseyn. Ərdəbildə baş vermiş hadisələr üçün Firidunun və ya baş-qa bir adamın tutulduğunu bildirən heç bir əlamət yox idi. M.İbrahimov.
məc. Remz, ifade, işare. Katib Kosanın sifətində bədbəxtliyi xəbər verən bir əlamət olduğunu mülahizə edərək qorxuya düşdü və yerindən ayağa qalxdı. S.Rehimov. [Qe-dir] özünün adamlardan seçilməsini böyük-lük əlaməti sayırdı. Mir Celal. [Oğlan] yəqin mənim üzümdə heyrət əlaməti görüb əlavə etdi. M.Rzaquluzade.
məc. dan. Görünmemiş, fövqelade, tayı-beraberi olmayan şey haqqında. Hər aşiqin biryarı var; Əlamətdi mənim yarım. Q.Zakir. Qaşların əlamət, gözün afatdı; Alışdırdı ca-nım, odlara çatdı. Aşıq Novres.
0 Əlaməti-fariqə köhn.
bir şeyi başqa-larından ferqlendiren elamet.

ƏLAMƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
[nişan, işarə] sign, omen, token, vestige; indication; həyat əlaməti sign of life; yorğunluq əlaməti sign/indications of fatigue; yaxşı [pis] əlamət good [bad / ill] omen / sign; hörmət / ehtiram əlaməti token of respect; dostluq əlaməti olaraq as a token of friendship;
[baş verəcək hadisənin nişanəsi] portent, vestige; [xəstəlik nişanəsi] symptom;
[rəmz] mark, symbol; fərqləndirici əlamətlər distinctive marks