Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏDAR

ƏLAQƏDAR : Azerbaijani English Dictionary

s. connected [with]; related; associated [with]; associative; işlə əlaqədar məsələlər the problems connected with the work; əlaqədar elmlər related sciences; əlaqədar olmaq to be* connected [with], to be* associated [with], to be* linked [with], to be* bound up [with]; Bu məsələ digər məsələlərlə əlarədardır This problem is bound up / connected with others; bununla əlaqədar olaraq in this connection

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

aralı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

asılı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ağlı
siz üzərə qonuşma açıldı.
bu iş üzrə çalışın

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

çəkgin

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

çəkili

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

çəkişgin münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. dayir. ayid. mütəəlliq

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

daşıc

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

daşıcı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

daşıyan. vəzifəli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğgin

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğik

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğin

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğir

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəğrə

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dəxl

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dərək

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dərəkli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

dərik

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

əkli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

görə

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

görəvli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

iləkli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

iləli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilətli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilgişli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilintili mərbut.
sizə ilgili nərsə var alın.
sənə ilişik değil.
bu kimə ilişik.
ilişiksiz işlərə qarışma.
orası mənə ilişikdir.
əlidən vəliyə nə ilişik.
bu konuya ilişik kitablar

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilişgin

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

ilişik

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

iltəli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

işgili

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

işligil

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

işlik

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşlı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

sevgin

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

taxılı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

tutarlı

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşlu

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuşlu

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

üzər

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

yan mərbut. race. dayir. irtibatlı. ayid. ələqəli. əlaqəli. nisbəti olan. nisbətli. münasibətli. vəzifəli

ƏLAQƏDAR : Turuz Farsca - Türkce

yerli

ƏLAQƏDAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər. elaqe ve fars
..dar]
Əlaqesi, münasibeti, bağlılığı olan; bağlı. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbir-lər. Hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsələlər.
Yəqin bu məsələ onun dalğınlığı ilə də əla-qədardır. A.Şaiq. Əbil ötən günlərin həsrə-tini çəkmirdi, onun keçmişlə əlaqədar heç nəyi yox idi. Ə.Veliyev. Qədir kişi bu hör-mətlərdən darıxmır, bunu özünün yaxşı işlə-məsi ilə əlaqədar bilirdi. Ə.Sadıq. // Aidiy-yeti olan. Əlaqədar təşkilatlar.
İştirakı olan, hissesi olan. Kitabın tər-tibində üç müəllif əlaqədardır.

..əlaqədar olaraq
..neticesinde,
..göre,
..münasibeti ile,
..bağlı olaraq,
..müvafiq olaraq. Qatarın gecikməsi ilə əla-qədar olaraq, müşavirəyə vaxtında çata bil-mədim. Qərarla əlaqədar olaraq, böyük ha-zırlıq işləri görülmüşdür. Bu məsələ ilə əla-qədar olaraq, qarşıya ciddi vəzifələr çıxır.