Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLİ

ƏLAQƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələqəli.
ilişikli. maraqlı. münasibətli.
eşqli

ƏLAQƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələqəli. ilişgin. qatnaşlı. aralı. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ələqəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aid

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aralı mərbut

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asıq

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

atalı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

atılı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

atıt

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağdalı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı mərbut. nisbəti olan. nisbətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağıt

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlı olan

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlı
siz üzərə qonuşma açıldı.
bu iş üzrə çalışın.
gəlinə görək, əlaqəli nərsələr: gəlinət. gəliyət. gəlinlik.
kimə bağıt danışırsız

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çapalı ələqəli. rabitəli. irtibatlı. rabitli. rəbtli. mərbut. ayid.
bu işdə mənə dəğişli bir nə yox

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkgin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkili

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkişgin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıc

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıcı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıyan

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayir

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğgin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğik

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğir

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişik

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğnişli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğrə

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəxl

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərək

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərəkli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərik

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

düz

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

düzgün

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

entiqli meyilli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

gəlir

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görə

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcə

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görək

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəvli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iləkli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iləli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgişli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgişli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilikli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilintili mərbut.
sizə ilgili nərsə var alın.
sənə ilişik değil.
bu kimə ilişik.
ilişiksiz işlərə qarışma.
orası mənə ilişikdir.
əlidən vəliyə nə ilişik.
bu konuya ilişik kitablar

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişik əlaqədar. race.münasibətli. mənsub. intisab olmuş. irtibatlı. mərbut.dayir. mütəəlliq. vəzifəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilnəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iltəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işgili

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işligil

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işlik

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçəcli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçərli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçitli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

kipəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

kipli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qaplı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qızığlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qızıq

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaqlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşalı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşatlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qörəcə

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

maraqlı qızıqlı.-qızıqlı olsa uşaq dinləyə öğüd, işi başda, barmağı aşda

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sevgin

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

taxılı mərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race. dayir. ilişik

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxnuşlu

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxuşlu

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutarlı

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşlu

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuşlu munasibətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

üzər

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yan mərbut. race. dayir. irtibatlı. ayid. əlaqədar. ələqəli. nisbəti olan. nisbətli. münasibətli. vəzifəli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yerli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yünşük yünüşlü.məluf. xuylu. ülfətli

ƏLAQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yünüşlü xuylu. ülfətli

ƏLAQƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Əlaqesi olan, elaqedar, bir-biri ile bağlı, asılı. Əlaqəli məsələlər.
Asılı, bir-birinden asılı, bir-birine tabe. Şöbələr müəssisənin ümumi idarəsi ilə əla-qəlidir.

ƏLAQƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. connected [with],[i.s.] bearing / having a relation [to], [i.s.] having a connection [with], relating [to]; [məntiqcə] coherent; [mə`naca] associated