Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
to connect [d. with], to bring* [d.] into connection [with], to link / to couple [d. with]; [mə`naca, məntiqcə] to associate [d. with], to bind* up [d. with]; to relate [d. to, with]; nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirmək to link theory with practice;
[uzlaşdırmaq] to co-ordinate [d. with]

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

etgilətmək mütəəssir, təsir edmək

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

etgitmək

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgilətmək

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ırqalandırmaq

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ırqandırmaq

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təpgilətmək

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təpgitmək

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yırqalandırmaq

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yırqandırmaq

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əlaqedar etmek,
bir-biri ile bağlamaq, aralarında elaqe, mü-nasibet, rabite, uyğunluq yaratmaq; uzlaş-dırmaq; bir-biri ile elaqedar halda göster-mek. Mühazirələrdə gətirilən faktik mate-rialları (bugünkü) həyatla əlaqələndirmək lazımdır.