Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏSİZ

ƏLAQƏSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. [i.s.] bearing / having no relation [to], [i.s.] having no connection [with], [i.s.] having nothing to do [with]; unconnected, disconnected; [məntiqcə] incoherent II. z. incoherently; əlaqəsiz danışmaq to speak* incoherently, to be* incoherent

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

axımsız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

axımsız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

atlıq

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uzdaş

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cansız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çökük

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

daşbuz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

donyağı

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

durqun meyilsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

edgisiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

edilgin

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

edinlənən

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

entiqsiz meyilsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

eyləmsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əğimsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilgisiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

istəksiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovasız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatsız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayğısız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayrılqın

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılınqın

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qımıltısız hərəkətsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırt

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

quru

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

maraqsız meyilsiz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

oturuq

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sakin

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sərt

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

səssiz qeydsiz. münfəil. xunsa

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

silik

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

soğuq

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təpgilənən

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təpgisiz həyəcansız. hərəkətsiz.qeydsiz. xunsa.pəsiv. tərsirə açıq olan. sakin

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

toqtun

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutqun

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutumsuz

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanğsız

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yatışmış

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yatqın

ƏLAQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yatuq

ƏLAQƏSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Aralarında elaqe, rabite, asılılıq, bağlılıq, münasibet olmayan; rabitesiz.
Maraq ve elaqe göstermeyen, ehe-miyyet vermeyen, fikir vermeyen; laqeyd. Məsələyə əlaqəsiz (z.) yanaşmaq.