Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏHƏLİM

ƏLBƏHƏLİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbədək. əlbələk. tələsik. çalpaçaq

ƏLBƏHƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

aldırab yaltırab. fori

ƏLBƏHƏLİM : Turuz Dictionary

enik (< enmək). fovri. ağnağız. ağnağaz. tərtələsik

ƏLBƏHƏLİM : Turuz Dictionary

əlaltı görülən. tavlıq. tovlıq.
bu tovlıq bir işdir

ƏLBƏHƏLİM : Turuz Dictionary

enik (< enmək). fovri. ağnağız. ağnağaz. tərtələsik

ƏLBƏHƏLİM : Turuz Dictionary

əlaltı görülən. tavlıq. tovlıq.
bu tovlıq bir işdir