Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏTTƏ

ƏLBƏTTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbəddə. arı. arıncasına. quşqusuz. sözsüz. bildəli. bilqəli. ərinə. yanu. yamu.
əlbəddə ki. yanu yamu. hər necə olursa olsun.
yamu yanu yemlisən. verməlisən yanu yamu

ƏLBƏTTƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Mütleq, her halda. Əl-
bəttə gəlməlidir. Getmək əlbəttə lazımdır.
Bir belə adamın içində yəqin; Əlbəttə, bəd-nəzər var, oynamasın. Q.Zakir. [Müsyö Jordan:] Əlbəttə sehrdir, mat qalmalı işdir, bir türfətüleyndə qəflətən Parij xarab olubdur. M.F.Axundzade.
ara s. Şübhesiz, tebii ki. O, əlbəttə, haqlıdır.
Ol qədər cövr etmə üşşaqə ki, səndən çəksin əl; Şah rəiyyətsiz ola, əlbəttə, şövkətdən düşər. S.Ə.Şirvani. [Mazanda-ranski:] Əlbəttə, mən heç özümü səndən əs-kik adam bilmirəm. C.Cabbarlı.

ƏLBƏTTƏ : Turuz Dictionary

ərinə

ƏLBƏTTƏ : Turuz Dictionary

ərinə

ƏLBƏTTƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. z. [mütləq] without fail; to be* sure [+to inf.]; to be late II. mod. s. certainly, surely, of course; O, əlbəttə, haqlıdır Certainly, he / she is right