Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏŞDİRMƏK

ƏLLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[əl vurmaq] to handle [d.]; to touch [d.]; [əlləmək] tib. to palpate [d.], to fumble [d.];
[eşələyib axtarmaq] to rummage [d.]

ƏLLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
B a x əlləmək
ci
menada. Qara Hüseyn, Nurəddinin qıçını əlləşdirib dedi.. S.S.Axundov.
Əlle qarışdırmaq, yoxlamaq, axtarmaq, terpetmek. Bu kağızları kim əlləşdirib bir-birinə qarışdırdı?
Müfəttiş kisənin qaba-ğında oturub işləri əlləşdirdi. S.Rehimov. Katibin qarşısındakı kağızları əlləşdirən Dövlət
. Veysin üzünə baxdı. Ə.Əbülhesen.
icb. Dalaşdırmaq, vuruşdurmaq, qapış-dırmaq. Uşaqları bir-biri ilə əlləşdirmək.

ƏLLƏŞDİRMƏK : Az Turkish Farsi

دست مالی کردن
دست بردن
با دست به هم زدن
ور رفتن
انگولک کردن
به تلاش برانگیختن