Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏNMƏK

ƏLLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əl ilə toxunulmaq. əl vurulmaq.
əl ilə tutunmaq.
əldə qarışdırılmaq.
əl ilə yoxlanmaq.
örsələnmək. övsələnmək. əvsələnmək.
əl qarışdırılmaq. girişinmək. müdaxilə edinmək.
itinmək. qoğulmaq. rədd edilmək. dəf edilmək.
işarə edinmək

ƏLLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

həllənmək. özünü oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq. ərkünmək. ərköyüllük edmək

ƏLLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Əlle yoxlanmaq,
elle sürtülüb baxılmaq.
Əlle çağırılmaq.

ƏLLƏNMƏK : Turuz Dictionary

qolaylanmaq. yellənmək. hellənmək. yalpalanmaq. yırğalanmaq. səndələmək. sallanmaq

ƏLLƏNMƏK : Turuz Dictionary

qolaylanmaq. yellənmək. hellənmək. yalpalanmaq. yırğalanmaq. səndələmək. sallanmaq

ƏLLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. tib. to be* palpated; to be* touched