Multilingual Turkish Dictionary

ƏLSİZ

ƏLSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aciz. yorqun. yataq. yadağ. arqın.
əlsiz ayağsız. tölük. bacarıqsız. tələsik. əldən. acilən.
qolaq. çolaq. qolsuz.- əlsiz ayağsız: əlsiz. tölük. bacarıqsız

ƏLSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aciz. sökük. yarıq. engin. gücsüz. zəif. əlqısa ( < əli qıssa). qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.
əlsiz ayaqsız: sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. pəst < pəsələn. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. zəbun. yaravsız. yağdaysız

ƏLSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Əli, ya elleri olmayan. Bir Əlsiz adam.
B a x əlsiz-ayaqsız. Cəlil ağa özü keç-mişdə fəqir olduğundan çox rəhmli idi və harada bir ittifaq düşsəydi, fəqirlərə, əlsiz-lərə kömək edərdi. İ.Musabeyov.

ƏLSİZ : Turuz Dictionary

aciz. kəminik. kəmnik. kəmgin. qurata. gücsüz. təpərsiz. çağarsız. qıraba. arqın. yarqın. qalçaq. alçaq. kovdan. kovcan. yoxsun. zəvallı. həqir. zayıf.
əlsiz ayaqsız: çolaq. çalaq. axsaq. gombaş. gomba. gəbəş. qabaş. qapas. gəpgən. qabqan. qamba. qambaş

ƏLSİZ : Turuz Dictionary

aciz. kəminik. kəmnik. kəmgin. qurata. gücsüz. təpərsiz. çağarsız. qıraba. arqın. yarqın. qalçaq. alçaq. kovdan. kovcan. yoxsun. zəvallı. həqir. zayıf.
əlsiz ayaqsız: çolaq. çalaq. axsaq. gombaş. gomba. gəbəş. qabaş. qapas. gəpgən. qabqan. qamba. qambaş

ƏLSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
handless; without hands;
bax əlsiz-ayaqsız I