Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVERİŞSİZ

ƏLVERİŞSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(əl verişsiz: əlini verməz, yardım edməz). paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. kenes < qınas. kinis çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. acgöz.
üstərişsiz. dezavantaj.
yetərsiz. uyarsız. yarayışsız.
rahatsız. kullanışsız.
az. yetərsiz. dar. qısa. qıt.
dar çağda, sürədə.
dar yer

ƏLVERİŞSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəməsiz. bəcəriksiz. uyqun olmayan. saqar.
tabsız. uyqunsuz

ƏLVERİŞSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əlverişli olmayan, işe yaramayan. Əlverişsiz şərait. Əlverişsiz iş.

ƏLVERİŞSİZ : Turuz Dictionary

qılıvsız. qolaysız. salağsız

ƏLVERİŞSİZ : Turuz Dictionary

qırsıq. qısrıq. uğursuz. onğaysız. ğeyri munasib na musaid.
qırsıq iş.
işlər qırsıq gətirən il.
bu bizə onğaysız oldu.
onğaysız olsa dəğişin

ƏLVERİŞSİZ : Turuz Dictionary

qılıvsız. qolaysız. salağsız

ƏLVERİŞSİZ : Turuz Dictionary

qırsıq. qısrıq. uğursuz. onğaysız. ğeyri munasib na musaid.
qırsıq iş.
işlər qırsıq gətirən il.
bu bizə onğaysız oldu.
onğaysız olsa dəğişin

ƏLVERİŞSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[namünasib] unfit; unsuitable; inconvenient; unfavourable, inauspicious; əlverişsiz hava şəraiti unfavourable/inauspicious weather conditions;
[faydasız] useless; disadvantageous; əlverişsiz üsul disadvantageous / useless method