Multilingual Turkish Dictionary

ƏMÇİ

ƏMÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dərman yapan kimsə. davaxanaçı

ƏMCİ : Turuz Dictionary

əmici. yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. asılanan. sütlənən. sağınalan. üləşgən. tapışğan. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. əməllənən. istifadəçi. müstəfi.
içəmçi (iç əmçi). içotac (iç otac). pisikoloq. rəvanşinas

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

çataçı. çatçı. çataç. döhdür

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

təbib

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

pezeşg < pizisyən. fizisyən. baxşıc. otaçı. döhdür. medsin

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

-yut əmçi: daxili döktür

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

darıçı. (darusaz)

ƏMCİ : Turuz Dictionary

əmici. yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. asılanan. sütlənən. sağınalan. üləşgən. tapışğan. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. əməllənən. istifadəçi. müstəfi.
içəmçi (iç əmçi). içotac (iç otac). pisikoloq. rəvanşinas

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

çataçı. çatçı. çataç. döhdür

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

təbib

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

pezeşg < pizisyən. fizisyən. baxşıc. otaçı. döhdür. medsin

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

-yut əmçi: daxili döktür

ƏMÇİ : Turuz Dictionary

darıçı. (darusaz)