Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİŞ

ƏMİŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əmmek işi, emme prosesi. Quzuların əmişi.
Zəng çalınanda, əmişdən sonra ayrılan qoyun-quzu kimi uşaqlar böyüklərdən ayrıldılar. Mir Celal.
Əmme vaxtı. Əmiş yaxınlaşanda qu-zuları ağıldan çıxardırlar. Qoyun əmişində gəl, süd apar.

ƏMİŞ : Turuz Dictionary

süt əmmə

ƏMİŞ : Turuz Dictionary

əmiz. yanta. sapaş. sapış. dad.
acı yatanlı: acı dadlı

ƏMİŞ : Turuz Dictionary

süt əmmə

ƏMİŞ : Turuz Dictionary

əmiz. yanta. sapaş. sapış. dad.
acı yatanlı: acı dadlı

ƏMİŞ : Az Turkish Farsi

مکش
طرز مکیدن
موعد مکیدن