Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİŞMƏK

ƏMİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yəmişmək < yamışmaq yapışmaq yapaşmaq (< yamamaq. yapamaq). ilişmək. yilişmək. ilinmək. yilinmək. pırtlaşmaq. birbirinə keçmək

ƏMİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

dinə dinə əmmək, sormaq

ƏMİŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Kütlevi halda analarını
emmek. Quzular (buzovlar) əmişirlər.

ƏMİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmşəmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq

ƏMİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmşəmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq

ƏMİŞMƏK : Az Turkish Farsi

شیر خوردن چند بچه
همدیگر را مکیدن