Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİNLİK

ƏMİNLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

yəminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e;timad

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

amanlıq

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

atağsızlıq xətərsizlik. təhlükəsizlik

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

durnaq duranıq. dayaq. dayqa. dayanac. dayanaq. dayanıq. dayanım. dayanış. dayanma. daynaşaq. dayaşqan. durqalıq. güman. gümanc. gümanca. gümancaq. gümanma. gümanlıq. gümanıq. gümanış. gümanıc. gümən. gümənc. güməncə. güməncək. gümənmə. gümənlik. güm

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

güvənlik

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

güvənsizlik

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

inanma

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

iynamsızlıq

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

qorxusuzluq

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

qüvən

ƏMİNLİK : Turuz Farsca - Türkce

sağat

ƏMİNLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Sakitlik, emin-amanlıq, qorxusuzluq.
Xatircemlik, arxayınlıq.

ƏMİNLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. assurance, assuredness