Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİQ

ƏMİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmik.
yumuq. umaq. umuq. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. obrıq. hoprıq. öprük. təmə;. tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.
əmmə sonucu qalan iz, çürük büzük.
əmzik. məmə.
əmlik. əmzik. körpə. sütəmər. əmilən.
munis.
kavamız

ƏMİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmik.
məmə.
təvi əmigi. dəvə məməsi.
əmiklik əşlər: süt verən qadın.
əmiklik əşlər kösəkçi (köysəkçi: istəkli, iştahlı) olur.
ılıq. orta babat.
əmik ılıq. soğuduqtan sonra ısınıp sıcaqlığı artmayan.
əmik gün: ılıq gün

ƏMİQ : Turuz Farsca - Türkce

altan çox dərin

ƏMİQ : Turuz Farsca - Türkce

çalt dərin-yavaş yürün, çalt düşün. (çalt: dərin)

ƏMİQ : Turuz Farsca - Türkce

çonğ dərin.
geng çonğ oyu iyəsi: vəsi dərin fikir

ƏMİQ : Turuz Farsca - Türkce

dərin çovun. çovunğur. çuxur. dal. gerin. gərin.
dal bilgili: dərin elmli.
dal sular

ƏMİQ : Turuz Dictionary

-yumşaq gəmik: gəmirtlək. gəmircik. qığırtaq. qığırdaq. genğırdaq. qınqırdaq. əsnək, bükülgən, ayanıqlı, bərk olmayan, damarsız toxu. ğuzruf

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik. məmə.
əmik yenğdə (əğində. təndə) qalmaz: ağrı canda qalmaz

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik.
amıl. yamıl. (lamıl. ram). yumşaq. yavıl. ılım. orta. mö'tədil.
amıl gün, hava.
müstə'mərə

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik.
bağşış.
rüşvə.
yağıthidyə. ikramiyyə.
yalığ. yılığ. ılığ. nə isti nə soyuğ. mö'tədil. ( velərm).
əmik gün: ılığ gün

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik. əmgək.əmək. iş. zəhmət. mehnət.
yaşam bitər, əmik bitməz.
əmiklə qut birgə doğar, biri onar biri boğar

ƏMİQ : Turuz Dictionary

-yumşaq gəmik: gəmirtlək. gəmircik. qığırtaq. qığırdaq. genğırdaq. qınqırdaq. əsnək, bükülgən, ayanıqlı, bərk olmayan, damarsız toxu. ğuzruf

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik. məmə.
əmik yenğdə (əğində. təndə) qalmaz: ağrı canda qalmaz

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik.
amıl. yamıl. (lamıl. ram). yumşaq. yavıl. ılım. orta. mö'tədil.
amıl gün, hava.
müstə'mərə

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik.
bağşış.
rüşvə.
yağıthidyə. ikramiyyə.
yalığ. yılığ. ılığ. nə isti nə soyuğ. mö'tədil. ( velərm).
əmik gün: ılığ gün

ƏMİQ : Turuz Dictionary

əmik. əmgək.əmək. iş. zəhmət. mehnət.
yaşam bitər, əmik bitməz.
əmiklə qut birgə doğar, biri onar biri boğar