Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏKDAŞ

ƏMƏKDAŞ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[iş yoldaşı] associate; [iş şəriki, köməkçisi] collaborator;
[bir müəssisənin işçisi] employee, worker;
[qəzet, jurnalda və s.] contributor; elmi əməkdaş scientific worker; səfirliyin əməkdaşı embassy official

ƏMƏKDAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Birisi ile bir yerde işle-yen ve ya ona kömek eden adam, iş yoldaşı. Mənim əməkdaşım.
[Elxan:] Qorxmaz, za-vallı əməkdaşlarım məhv oldular.. C.Cabbarlı. Qəzaya getdikdə [Eldar] qızı əməkdaş sifəti ilə özyanınca aparır. S.Hüseyn.
Bir idarede, müessisede çalışan şexs, xidmetçi. Əməkdaşların siyahısı. Əməkdaş-ların iştirakı vacibdir.
Bezi ixtisas işçilerinin adı. Jurnal əmək-daşı. // Elmi tedqiqat institutunda vezife adı. Institutun elmi əməkdaşı.

ƏMƏKDAŞ : Az Turkish Farsi

همکار
کارمند