Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLİYYAT

ƏMƏLİYYAT : Azerbaijani English Dictionary

i. operation; action; hərbi əməliyyat military operation; əməliyyata mə`ruz qalmaq to undergo* operation; mədə əməliyyatı stomach [-k] operation; maliyyə əməliyyatı financial operation; bank əməliyyatı banking operation

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

çalabit cərrahlıq

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

çinətiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

çinəyiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

edgəv

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

gerçətiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

gerçəyiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

işləm

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

işləm
dörd sayım işləmi: qara tümlə. qara cümlə. çahar əməli əsli

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

işləmlər

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

işlətiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

işləyiş

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

kullatış

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

kullayış

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

qılaçıt

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

qılağ
daul qılağu: qusl əməliyyati

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

qılqı

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

uyqulama

ƏMƏLİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

uyqulama tətbiq. əməl

ƏMƏLİYYAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "emeliyye" söz. cemi]
Müeyyen bir meqsed güden ve bir-biri ile elaqeli olan işler. Təmizləmə əmə-liyyatı.
Qulu Bəhramın vasitəsilə bəzi əmə-liyyat yapmaq fikrində idi. çemenzeminli.
tib. Bezi xestelikler, yaxud yaralanma-lar zamanı müalice meqsedi ile bedenin her
hansı bir yerinde icra edilen cerrahlıq işi. Cərrahlıq əməliyyatı. Plastik əməliyyat.
Müharibede bir meqsedi, tapşırığı yerine yetirmek üçün aparılan döyüş işleri. Hərbi əməliyyat. Hücum əməliyyatı. Müha-sirə əməliyyatı. Quruya qoşun çıxarma əməliyyatı.
.Dəstə
. əməliyyatdan qayıdıb dincəlməkdə idi. Ə.Əbülhesen. Müharibə dövründə toplarımız hücum əməliyyatının carçısı olmuşdur. (Qezetlerden).
Maliyye, ticaret idaresinin gördüyü işlerin mecmusu. Bank əməliyyatı. Kredit əməliyyatı. Mal mübadiləsi əməliyyatı. Birja əməliyyatı.