Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLİ

ƏMƏLLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməlli başlı: işli başlı: teyxa. dibindən

ƏMƏLLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uyqulu. uyğun. piratıqə uyar

ƏMƏLLİ : Turuz Farsca - Türkce

düzüqurlu

ƏMƏLLİ : Turuz Farsca - Türkce

uyğun piratikə uyar

ƏMƏLLİ : Turuz Farsca - Türkce

uyqulu

ƏMƏLLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif ve zərf Yaxşı, layiqli, leyaqetli. Əməlli hədiyyə. Əməlli işləmək.
[Mozalanbey:] Ancaq "Molla Nəsrəddin" qəzetinin yazısını gözüm əməlli seçmir. Ə.Haqverdiyev. [Əceb xalanın] nə gözü yaxşı görürdü, nə də qulağı əməlli eşidirdi. S.Hüseyn. // Qaneedici, teminedici, mem-nunedici, meqbul. Ondan əməlli bir cavab ala bilmədik.
[Sefterqulu:] Yoxsa yenə içmisən, a gedə? Əməlli danış, elə iş ola bil-məz! N.Vezirov. [Yusif:] Və bir elə ittifaq düşməyib ki, mən [Şamdan beyi] əməlli ta-nıyam. N.Nerimanov.

ƏMƏLLİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. proper; [layiqli] decorus; [yaxşı] decent; [mədqbul] tolerable; əməlli kitab a proper book; ondan əməli bir cavab ala bilmədik We couldn`t get a tolerable answer / reply from him II. z. properly; decorusly; decently; thoroghly