Multilingual Turkish Dictionary

ƏMANƏTDAR

ƏMANƏTDAR : Azerbaijani English Dictionary

i. trustee, depositary; a person entrusted with anything for safekeeping

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

çin

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

doğru

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

doğrun

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

doğrun əmin

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

güvənilən
el inancları.
inanc bəy.
inan devlət

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

güvənilir

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

güvənli etibarlı. əmin. muqərrəb. nədim

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

iman

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inaq

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inal

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inam

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inan

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inanc
el inancları.
inanc bəy.
inan devlət

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

inanılan
çin kişi

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

işən

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

işənc

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

qapan

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

sağqun

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

sağlam

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

tanınmış

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

toyun

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

tuyun

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

üsləm

ƏMANƏTDAR : Turuz Farsca - Türkce

üstəm

ƏMANƏTDAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. emanet ve fars.
..dar]
Əmanet saxlayan adam, emanetçi.
məc. klas. Əmanet. Dün Füzuli arizin görgəc, rəvan tapşırdı can; Laf edib derdi ki, canım var; əmanətdar imiş. Füzuli.