Multilingual Turkish Dictionary

ƏMCƏK

ƏMCƏK : Azerbaijani English Dictionary

i. [qadında] breast; [heyvan yelinində məmə] teat, dug; [yelin] udder

ƏMCƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Meme, döş. Fəxrəddin!.. Mən səni bu əmcəklərimlə bəsləmişəm, Fəxrəd-din! N.Vezirov. Inəyin əmcəyindən çıxan süd balaca bulaq kimi şırhaşırla sərniclərə tökülürdü. Ə.Veliyev. □ Əmcək uşağı
südemer uşaq. övrətlər əmcək uşaqlarını bağırlarına basıb tökülmüşdülər küçəyə. C.Memmedquluzade. Vaqonumuzun o ba-
şında bir əmcək uşağı hərdənbir ağlayırdı. Ə.Haqverdiyev. Əmcəkdən kəsmək
süd vermeyi dayandırmaq, südden kesmek, daha süd vermemek. Uşağı əmcəkdən kəsmək. 0 Anasının (nənəsinin) əmcəyini kəsən
- çox bic, fırıldaqçı, deleduz adam haqqında. Bir şahıya nənəsinin əmcəyini kəsənlər var. M.Ibrahimov. Anasının əmcəyini kəsmək
- fırıldaqçılıqla meşğul olmaq. Adam da anasının əmcəyini belə kəsərmi? S.Rehman.

ƏMCƏK : Az Turkish Farsi

پستان حیوانات
پستان
نوک پستان