Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLAK

ƏMLAK : Azerbaijani English Dictionary

i. property; possessions pl.; içtimai əmlak social property; dövlət əmlakı State property; şəxsi əmlak personal property / possessions

ƏMLAK : Turuz Farsca - Türkce

davağ (
dav davağın satıb köçmüş).(
atasından ona bollu dav davağ qalmış)

ƏMLAK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "mülk" söz. cemi]
Mülkler (torpaq, ekin yerleri, malikane ve s.). [Mirze Kerim:] Dövlətlilərin mal, əmlakı keçir ümum camaat ixtiyarına. Ə.Haqverdiyev.
Birinin sahib olduğu pula deyer şeyle-rin, varın, mal ve mülkün mecmusu. Dövlət əmlakı. Cinayətkar əmlakı müsadirə olun-maqla cəzaya məhkum olundu.
Dövlətli-yik, əlbəttə, şərafət də bizimdir; Əmlak bizimdirsə, əyalət də bizimdir. M.Ə.Sabir.