Multilingual Turkish Dictionary

ƏMMƏK

ƏMMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

iztirab. acı. dəd.
somurmaq. sümmək. summaq. sıbqarmaq

ƏMMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Dodaq ve dilin müvafiq hereketi vasitesile döşden südü soraraq iç-mek. Quzular qoyunları əmirdilər. Uşaq anasını əmir.
Südünü əmmişəm mən qana-qana; Ana, mənyazığı nə dindirirsən? "Aşıq Qerib". Aslan gah əmir, gah da döşdən ay-rılıb hıçqırırdı. Ə.Veliyev. // Bir şeyi ağzına salıb sormaq, sümürmek. Barmağını əmmək.
məc. Qidalanmaq, qüvvet almaq. Daş-lar yarılanda günün telindən; Əmərsən dağ-ların qarlı selindən. S.Vurğun. Bahar çağı güllər günəş əməndə; Görüş təyin eləmişəm çəməndə. M.Rahim.
0 Anadan əmdiyi süd burnundan (burnunun dəliklərindən) gəlmək
olmazın eziyyet ve ezablara meruz qalmaq,
eziyyet ve ezab çekmek. Zeynəb Xudayar bəyin evində altı ay yarım qaldı. Və bu altı ay yarımın ərzində Zeynəbin anadan əmdiyi süd burnunun dəliklərindən gəlib töküldü. C.Memmedquluzade.

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

sormaq. soğurmaq

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

(yavaş yavaş) təğziyə olmaq, somurmaq.
sorımaq. sormaq. dartmaq.
su dartan: su çəkən.
pul dadan: para çəkən.
iste'mar edmək

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

əmərək içmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq.
çəkmək. içmək. utmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq. soğurmaq. (# sağırmaq).
sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq. sorğamaq. (opmaq. hopmaq).
sortuğmaq.
sövmürmək. somurmaq. sormaq

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

sormaq. soğurmaq

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

(yavaş yavaş) təğziyə olmaq, somurmaq.
sorımaq. sormaq. dartmaq.
su dartan: su çəkən.
pul dadan: para çəkən.
iste'mar edmək

ƏMMƏK : Turuz Dictionary

əmərək içmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq.
çəkmək. içmək. utmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq. soğurmaq. (# sağırmaq).
sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq. sorğamaq. (opmaq. hopmaq).
sortuğmaq.
sövmürmək. somurmaq. sormaq

ƏMMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to suck [d.]; döş əmmək to suck; süd əmmək to suck milk