Multilingual Turkish Dictionary

ƏMNİYYƏT

ƏMNİYYƏT : Arin Turkish Etimology Dictionary

inənişlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aman
qoxsa başından balığ, qalmaz aman ölkədə. (qoxsa: qoxursa). (balığ: şəhər)

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

amanlıq sağduruş. güvənlik. təhlükəsizlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atağsızlıq təhlükəsizlik. muxatirəsizlik. xətərsizlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dinclik güvən. asayiş əmn amanlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

duranc təhlükəsizlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

durqal

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

durqalıq etimad

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvən

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənclik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənəklik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənişlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvəş

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvət amanlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

imənlik yəminlik. əminlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inaqlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inam

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inamlıq imanlıq. inanclıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inan iman

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inanc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inanlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inanma etimad. əminlik. əmn. asayiş

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inaşlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

inənişlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işən işənc.
inamsız yerə sığınma

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işəncliq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işənçlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işənlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işnəcliq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

iynam

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qarqat güvənlik başlığı

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qəranti

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıvanlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qopsuzluq təhlikəsiz

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoranti bimə. zəmanət. təzmin. vəsiqə. məsuniyyət. asayişi xatir. itminan

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorcuq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorxusuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorxusuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorqusuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoruğsuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoruqluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoruqsuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoruntu

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorusuzluq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qüvən

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

öğənc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

öğəş

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

öğünc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

öğüş təhlükəsizlik

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

övənc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

övünc

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

övüş

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağanaq intizamat. ittilaat. təhlükəsizlik güvənsizlik təşgilatı

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağaşsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağdınlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağıtlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağurqanlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakıcsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakınsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakış intizamat. ittilaat. təhlükəsizlik güvənsizlik təşgilatı

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakışsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakıtsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sayaşsızlıq

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama. < saxlamaq. qorumaq)

ƏMNİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ürkməzlik

ƏMNİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Tehlükesizlik, qor-xusuzluq, eminlik, sakitlik, ictimai asayiş. Düşmən sərhədimizdən nə qədər uzaqda olsa, səadət və əmniyyətimiz də o qədər yaxını-mızda olar. M.S.Ordubadi.
xüs. Qoruyucu.
.Elektrik xətlərini çox
diqqətlə yoxlamaq, vaxtlı-vaxtında təmir et-
mək və əmniyyət cihazlarının sayını artır-
maq lazımdır. M.Hüseyn.
İnanma, etimad, etibar.

ƏMNİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. [təhlükəsizlik] safety, security; [asayiş] safeguard; tranquility;