Multilingual Turkish Dictionary

ƏMUDİ

ƏMUDİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. prependicular II. z. prependiculary

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkiləy

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dayağ

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dik

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dikə

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dikəməsinə

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dikəy
su dəğimanının yatay (üfüqi) ağacına bağlı olub, ağzı ilə düşəy dirəyi arasında ilan arac: qıranqanaq

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

diknə
yatına diknə: üfüqi əmudi.
bir yükün ağırlığın bölüşdürmək üçün ara ara, yatına diknə qoyulan təxdə, dirək, dəmir dayaq, kərpiç hörgüsü, beton qatı: qatıl. kösdək. köstək. gücdək

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dirək

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

dirkən
dirgən sərgən. əmudi üfüqi

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

düşəy

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

düşümünə

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

söyə

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

sütun

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

şaqulca

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

şaquli

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

tikləməsinə

ƏMUDİ : Turuz Farsca - Türkce

yer çəkimi yönündə dik

ƏMUDİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] Şaquli. Əmudi xətt.