Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİK

ƏMZİK : Azerbaijani English Dictionary

i
[şüşə, qab] nursing bottle;
[boş] soother, baby;s dummy

ƏMZİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Sormaq üçün körpe uşağın ağzına verilen içiboş rezin borucuq. Uşağa əmzik ver, ağlamasın.
[Xarrat:] Uşaqlar əmziklə bəslənirdilər.. T.Ş.Simurq. Qaragöz körpələri sakit edib əmzik vermiş, nənniyə salmışdı. M.İbrahimov.
İçinde süd, çay ve s. olan şüşenin ağ-zına keçirilen deşikli rezin borucuq. Əm-ziyin südünü boşaltmaq.

ƏMZİK : Az Turkish Farsi

شیشه ی شیر نوزاد
پستانک
شیر خواره
ملاج