Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİKLİ

ƏMZİKLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. sucking, giving suck [to]; əmzikli qadın a nursing / sucking woman*, a woman* giving suck to a child*

ƏMZİKLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Südemer uşağı olan. Əm-zikli qadın.
Əmzik keçirilmiş, emziyi olan. Inək və camışları, xüsusən ilkinə doğan düyələri müt-ləq balasız sağmağa, balası isə əmzikli qab-dan süd içməyə öyrətməlidir. "Qaramal".
Mayeni tökmek üçün ağzında yarıq şeklinde yeri olan. Əmzikli şüşə.

ƏMZİKLİ : Az Turkish Farsi

بچه ی شیر خواره
مادری که بچه ی شیرخوار دارد
پستانک دار