Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏNƏÇİ

ƏNƏNƏÇİ : Azerbaijani English Dictionary

i. bax ənənəpərəst I

ƏNƏNƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

ənənə

ƏNƏNƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

gələnəkçi rəsm rusumatçı. ürfçü

ƏNƏNƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

soya dayanan, çəkən

ƏNƏNƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

soyacıq

ƏNƏNƏÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax ənənəpərəst.