Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏNƏVİ

ƏNƏNƏVİ : Azerbaijani English Dictionary

s. traditional, traditionary; ənənəvi mərasim / ayin traditional ceremony

ƏNƏNƏVİ : Turuz Farsca - Türkce

gələnəklik

ƏNƏNƏVİ : Turuz Farsca - Türkce

gələnəksəl

ƏNƏNƏVİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Ənene şekli almış, enene mahiyyetinde olan. Ənənəvi adət. Ənənəvi şeir. // Ənene üzre keçirilen, ke-çen. Ənənəvi görüş. Ənənəvi yarış. Ənənəvi müsamirə. Ənənəvi qonaqlıq. // Əneneye esaslanan, enene üzre gelen; ata-babadan, neslen. Ənənəvi paltar.
Əlbəttə, bu ənənəvi bir matros ailəsi üçün son dərəcə böyük bir dərddi. Ə.Əbülhesen.