Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏRMƏK

ƏNDƏRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to pour out [d.], to dump [d.]; Qumu yolun ortasına əndərmə Don;t dump the sand in the middle of the road

ƏNDƏRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Duru, yaxud sepele-nen şeyleri qabdan ve s.-den birden-bire ve bütünlükle tökmek, boşaltmaq. Vedrənin suyunu əndərmək. çuvalın ağzını açıb unu təknəyə əndərdi.
Lakin ansızın bir təsadüf Ağabəyimin düşüncə kasasını əndərdi, sa-kit və fərəhli həyatına zəhər qarışdırdı. çemenzeminli.
B a x endirmək. Ceyran çəkib qılıncı endirdi divə, div əl atıb, Ceyranın biləyin-dən tutub sıxmağa başladı. (Nağıl).

ƏNDƏRMƏK : Az Turkish Farsi

یکدفعه ریختن(مایعات)
خالی کردن
سرازیر کردن