Multilingual Turkish Dictionary

ƏPRİMƏK

ƏPRİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

(bax > abrılmaq.).
obramaq. opramaq. əsqimək. gəvşəmək. kortalmaq. tazalığı, itiliyi gedmək. büzüşmək.
öprilmək. çökülmək. oyulmaq.
yıpramaq. kavşamaq. gəvşəmək. qağşamaq. ( < qaq: sərt səs). xərab olmaq. çox əsgimək.
yumşanmaq. yufqalanmaq. incəlib büzülmək. yaltaqlanmaq. yavuncımaq

ƏPRİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

yıpramaq.
qoxumaq. çürümək.
pörsümək

ƏPRİMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
çürüyüb tökülmek, çürü-yüb didilmek, didik-didik olmaq. çadırın yanları əprimişdir.
məc. Əlden düşmek, tökülmek, üzülmek.

ƏPRİMƏK : Turuz Dictionary

yiprimək. xərablaşmaq

ƏPRİMƏK : Turuz Dictionary

yiprimək. xərablaşmaq

ƏPRİMƏK : Az Turkish Farsi

پوسیدن
از بین رفتن
ریختن