Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİM

ƏQİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğim. əyim. əğilim. əyilim. əğiliş. əyiliş. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrənti. əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.
əğmə. əymə.
axım. axqın. axıntı. axışımı. meyl. gəriş. girəyiş. girayiş. çəkişim. çəkişmə. çəkiş.
əğimli, əğinik, əğik, yatıq, meyilli yer: badal.
əğit. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. ərit. ərim. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
istək. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.
gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.
tarım. çəkim. istək. əsmə. əsi. meyl. rəğbət.- tarıma görə varım olsun, varıma görə görə gözüm olsun (ürəyim olsun).
əkit. əki. öküt. öküş. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. ərit. ərim. görgü. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
oktobr.
əkin əkim yapılan yer: əkəlgə. əkənək. tarla. zəmi. məzrəə

ƏQİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkim.
sifət.
qırac.
qırac yer.
yakın. yakır ( < yaxmaq). verimsiz. qısır. doğmaz. doğurmaz.
bir kəz əkiləcək qədər olan ye•

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

çal qısır. yozaq. qısır

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

çoxalmaz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

doğmaz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

döləməz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

inəmiz inəsi, balası olmayan. doğurmayan. qısır

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kasat

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

koruz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kosat

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kosıt

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

körüz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kütə

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

kütəl

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

qısır

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

qıyır

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

qıylan

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

sonasuz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

sonsuz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

sunasuz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

sunsuz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

törəməz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

törüksüz tovlidsiz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

ürəməz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

verimsiz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

verməz

ƏQİM : Turuz Farsca - Türkce

yesik

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim.
sülük. sürlük. meyl.
iti sülük.
təpgi. təpgü. çəkiş. meyl.
artığ yaşama təpgim qalmadı

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. əğir. qazara. qayatı. əgər. əğər

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. eyim. buyruq. buruq. yastaq. yistək. istək. isəv. əsəv. əsvə. sorat. soraltı. tələb. (mutalibə)

ƏQİM : Turuz Dictionary


əğim. gəlik. istək. meyil.
bu gəlik hardan doğur.
oxumağa gəlik oyatmaq.
ged gəllə gəlik doğar.
əkim. yazılı, uzanan nərsənin sonuna artırılan tikə. quyruq. əlavə.
isti, güclü əğim: isti, güclü meyl. gərit. çəkit. {> girayiş (fars)}. darıt. qibtə. rəğbət

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. gəyriş. gəriş. (< gərmək: dartmaq). meyl. trend.
əkim. tarım. dərim. məzrəə

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. dartıq. çəkiş. kişiş. meyl.
gah sağa dartıq, sola gahdan.
dartıq olsa sağa, sola, təlbələnər, düşməz yola. (təlbələnər: səndələnər. dəngəsin əldən verər)

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. kəşb. çəkimmeyil. rəğət.
kəşbi nəyədir: işə kəşbili uşaqdır.
uyduruculara kəşbin oyatmamalı.
onda güclü kəşıb görməm.
kəşb oyatmaq gərək.¶-ək dərim, əkim dərsin

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. marağ. sarağ. səriğ. meyl. əlaqə..¶-əkdi dərdim, əkim dərsin..¶-əkim dərin, əkin dərək

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. yatıq. meyl.
müzüyə bu yatıq nədən doğur.
uyduruculara yayığı azalmaq gərəkir

ƏQİM : Turuz Dictionary

-cinsi əğim, istək, meyl: qıcış. giciş. yanaçlıq. əşsilik

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim.
sülük. sürlük. meyl.
iti sülük.
təpgi. təpgü. çəkiş. meyl.
artığ yaşama təpgim qalmadı

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. əğir. qazara. qayatı. əgər. əğər

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. eyim. buyruq. buruq. yastaq. yistək. istək. isəv. əsəv. əsvə. sorat. soraltı. tələb. (mutalibə)

ƏQİM : Turuz Dictionary


əğim. gəlik. istək. meyil.
bu gəlik hardan doğur.
oxumağa gəlik oyatmaq.
ged gəllə gəlik doğar.
əkim. yazılı, uzanan nərsənin sonuna artırılan tikə. quyruq. əlavə.
isti, güclü əğim: isti, güclü meyl. gərit. çəkit. {> girayiş (fars)}. darıt. qibtə. rəğbət

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. gəyriş. gəriş. (< gərmək: dartmaq). meyl. trend.
əkim. tarım. dərim. məzrəə

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. dartıq. çəkiş. kişiş. meyl.
gah sağa dartıq, sola gahdan.
dartıq olsa sağa, sola, təlbələnər, düşməz yola. (təlbələnər: səndələnər. dəngəsin əldən verər)

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. kəşb. çəkimmeyil. rəğət.
kəşbi nəyədir: işə kəşbili uşaqdır.
uyduruculara kəşbin oyatmamalı.
onda güclü kəşıb görməm.
kəşb oyatmaq gərək.¶-ək dərim, əkim dərsin

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. marağ. sarağ. səriğ. meyl. əlaqə..¶-əkdi dərdim, əkim dərsin..¶-əkim dərin, əkin dərək

ƏQİM : Turuz Dictionary

əğim. yatıq. meyl.
müzüyə bu yatıq nədən doğur.
uyduruculara yayığı azalmaq gərəkir

ƏQİM : Turuz Dictionary

-cinsi əğim, istək, meyl: qıcış. giciş. yanaçlıq. əşsilik