Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLİYYƏT

ƏQƏLİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. minority; milli əqəliyyət national minority; səs əqəliyyəti minority of votes; əqəliyyət təşkil etmək to be* outnumbered; əqəliyyətdə qalmaq [səsvermədə] to be* outvoted

ƏQƏLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

azınlıq azlıq

ƏQƏLİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Sayca azlıq teşkil edenler; azlıq. Əqəliyyət çoxluğa tabe olmalıdır. □ Əqəliyyətdə qalmaq
azlıq teşkil etmek, az olmaq. Əqəliyyətdə qalan millətlər.