Multilingual Turkish Dictionary

ƏQDƏM

ƏQDƏM : Azerbaijani English Dictionary

z. before [now], ago; iki dəqiqə bundan two minutes ago / before now

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

ərciq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

ərşiq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

uyqaq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

uyraq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

yaxcıraq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

yaxıraq

ƏQDƏM : Turuz Farsca - Türkce

yaxşıraq

ƏQDƏM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] Qabaq, evvel, ireli. [Şair Hacı Nuru:]
.Avar ləzgisi altmış il bundan əqdəm Xanbutayın sərkərdəliyi ilə Nuxanı gəlib çapdığını nəzm etmişəm. M.F.Axundzade. Bir az əqdəm başlamış qar şiddətlə yağırdı. T.Ş.Simurq.