Multilingual Turkish Dictionary

ƏQL

ƏQL : Arin Turkish Etimology Dictionary

bilik.
sağ bilik bilin.
bilik (hikmət. mə’rifət. ağıl) öğrənin.
sivir ağıl: ağlı dar.
ağıl qoymaq: uslatmaq. huş qoymaq. öğrətmək. bilik. aqahlıq öğrətmək. tərbiyətləndirmək.
ağıllanmaq: bilkənmək. uslanmaq. huşlanmaq. öğrəşinmək. tərbiyətlənmək.
ağıllı: uslu. ussal. arqana. anğlı. bilincli. anlayışlı. anğlayışlı. ağıllaşdırmaq: ussaşdırmaq. usaldırmaq. yuslamaq. oyumlu. düşüncəli. ussaq. uslaq. mətin.
ağılsız: suvbaşqamus. qafasız

ƏQL : Turuz Farsca - Türkce

ulğu idrak. fəhm. anlayış

ƏQL : Turuz Farsca - Türkce

ərdə irdə.
ağıllı: irdəli: ərdəli.
ağılsız irdəsiz. ərdəsiz.
əğli ilum: irdə ilim. irdəlim

ƏQL : Turuz Farsca - Türkce

usum us

ƏQL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax ağıl
Əql meydanını zindani-bəla bilməz hənuz; Kim ki bir müddət cünun mülkünü seyran etmədi. Füzuli. [Orxan:] Səbrim tükənmiş, qərarım kəsilmiş; Huşum, əqlim uçmuş, uyqum çə-kilmiş. H.Cavid. Arvadın bu sözləri
. Usta Ağabalanın əqlinə batdı. çemenzeminli.

ƏQL : Turuz Dictionary

ağıl. ərdə. irdə.
ağıllı: irdəli: ərdəli.
ağılsız irdəsiz. ərdəsiz.
əğli ilum: irdə ilim. irdəlim

ƏQL : Turuz Dictionary

əğl. əğil. ağıl. bilik. xirəd. huş.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz ( {(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz}. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}

ƏQL : Turuz Dictionary

ağıl. ərdə. irdə.
ağıllı: irdəli: ərdəli.
ağılsız irdəsiz. ərdəsiz.
əğli ilum: irdə ilim. irdəlim

ƏQL : Turuz Dictionary

əğl. əğil. ağıl. bilik. xirəd. huş.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz ( {(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz}. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}