Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİ

ƏQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkli.
əklə. əklə. tabe;.
quturma.
alışıq. öğrəşmiş.
çox bir yerə əklənib, gedib gəlsən, oyerin əklisi olarsın.
ilşik. yamalı. mərbut. rəbtli. yamalaq. yama vurulmuş yamalaq.
yarım yamalaq: əksik üksük. naqis. qısurlı.
sənə əkli işlər: mərbut işlər.
əğli uçmuş: savuruq. abdal. çapıq. səfeh

ƏQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkli. əkdi.
bağlı. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. taxılı. amərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race;. dayir.
becəri. evcil. xanəgi.
becəri. pərvəri. evcil. uysal. əhli. alışıq.
əlavəli.
iskimoca (buzdan yapılmış) ev

ƏQLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Ağıla esaslanan, ağıla mensub, ağılla görülen, ağılla olan; zehni. Əqli əmək. Əqli iş. Əqli fəaliyyət.
[Firidun:]
.Sizin əqli və məntiqi dəlilləriniz əleyhinə bir şey demək mümkün deyildir. M.İbrahimov.

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli.əhli. adamı. cəmaatı.
hər bir yazı əkli.
yeyib içmə əkli.
qumar əkli.
din əkli.
yalançılıq əkli

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli. əkdi. əklək. əklik.
əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli. əklənmiş. qatqılı

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli.əhli. adamı. cəmaatı.
hər bir yazı əkli.
yeyib içmə əkli.
qumar əkli.
din əkli.
yalançılıq əkli

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli. əkdi. əklək. əklik.
əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)

ƏQLİ : Turuz Dictionary

əkli. əklənmiş. qatqılı

ƏQLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. mental, intellectual; əqli bacarıq / qabiliyyət mental / intellectual faculty / ability; əqli [zehni] iş mental work, brainwork; əqli cəhətcə qüsurlu mentally deficient