Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏB

ƏQRƏB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəb. < əğri. quruqlu. əğri quyruq (kəj düm). çayan. sananıq

ƏQRƏB : Turuz Farsca - Türkce

çayan

ƏQRƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
zool. Quyruğunun ucunda zeherli iynesi olan onurğasız he-şerat. Əqrəb sancması. Hər daşı qaldırır-san, altından əqrəb çıxır. Əqrəb zəhərli olur.
Hər kəs məndən sənə yaman qandırsa; Ya əqrəb dişləsin, ya ilan, pərim! Aşıq Abbas.
Qedim astronomiyada: on iki bürcden birinin adı. Əqrəb bürcü.
Xəbər verdi ki, sabah yola çıxmaq olmaz, çünki sabah qəmər Əqrəbdədir. C.Memmedquluzade.
məc. Gizlinden pislik eden müzür adam haqqında. Sən ki bir əqrəb imişsən, gerçək; Bu zəhərlər, bu tikanlar nə demək. H.Cavid. Basma ayağını bizim torpağa; Ilandan, əqrəbdən yar ola bilməz. S.Vurğun.

ƏQRƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Saat, kompas ve sairede öz oxu etrafında firlamb müeyyen işareni gösteren mil. Saat əqrəbi. Saniyə əqrəbi. Kompasın əqrəbi.
.[Vaqif] qələmi yerə qoyub saatına baxdı, əqrəblər düz dəstənin üstündə idi. çemenzeminli. Saatın əqrəb-ləri on ikiyə yaxındır. Qucaqlaşaq, ayrılaq. Yaxın dur! R.Rza.
◊ Əqrəb əqrəb üstündə
saatın tam 12 olduğunu gösteren ifade; // bezen tam vax-tında menasında. Nazir
. müşavirənin sabah saat onda əqrəb əqrəb üstündə,
. öz ya-nında davam edəcəyini bildirdi. S.Rehimov.

ƏQRƏB : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [saatda] hand; [kompasda və s. cihazlarda] pointer, needle; böyük əqrəb [saatda] minute-hand; kiçik əqrəb hour-hand II. i.
zool. scorpion;
astr. Scorpio[n]; % Əqrəb bürcü Scorpio