Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİDİCİ

ƏRİDİCİ : Azerbaijani English Dictionary

i. kim. [dis]solvent; Su ən ümumi əridicidir Water is the commonest solvent

ƏRİDİCİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. xüs.
Başqa maddeleri öz daxilinde eride bilen madde, mehlul. Aptek təcrübəsində əridici kimi ən çox su, spirt, efir və yağlar işlənir. R.Əliyev.
Metal eriden fehle.