Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİSMƏK

ƏRİSMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

üz vermək. çatmaq

ƏRİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

( ərmək irmək). (çağı, zamanı bildirən sözlərdə) edmək. bulmaq. tapmaq. yetişmək. varmaq.
səhər etdik.
axşam etdik, gecəni gözlədik.
çözümlənmək. çözgüşmək. çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. həll olunmaq.
savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq.
gəvşəşmək. yayışmaq.
yarışmaq. parçaşmaq. balçaşmaq.
pozuşmaq. xərablanmaq.
gətirmək. çatmaq. ulaşmaq. yetmək. yetişmək. cəlb olmaq. girmək. varışmaq. hasil olmaq.
çağlanmaq. olqunlaşmaq. toxunmaq. dolmaq. tümləşmək. tamamlanmaq. təkmilləşmək. baliğ olmaq.
ərinişmək. ərişinmək. ərinmək.
çözümlənmək. çözgüşmək. çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. həll olunmaq.
savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq.
gəvşəşmək. yayışmaq.
yarışmaq. parçaşmaq. balçaşmaq.
pozuşmaq. xərablanmaq.
gətirmək. çatmaq. ulaşmaq. yetmək. yetişmək. cəlb olmaq. girmək. varışmaq. hasil olmaq.
çağlanmaq. olqunlaşmaq. toxunmaq. dolmaq. tümləşmək. tamamlanmaq. təkmilləşmək. baliğ olmaq.
dəğişinmək. dəğmək. dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək.
qımıldamaq. təprənmək. hərəkətlənmək.- atmışına girmiş.
ərmək. barmaq. varmaq. əkmək. çatmaq. yetmək. nail, müvəffəq olmaq.
ərmək. qurtulmaq. qurtuşmaq.
görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. mə;ruz qalmaq.
bu ova çox olay görmüş.
bu qıssa sürədə nələr görmədik.
ilgi görmək.
iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq görmək.
icəşmək. qança, çanqa, çalqa, panca, pəncə atmaq. sataşmaq.
qımıldamaq. təprənmək. hərəkətlənmək.
ulaşmaq. yetişmək. varışmaq. çatışmaq. dərk edmək

ƏRİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

irişmək.
(iç anlami: birinin qarşısına çıqmaq). ircəşmək. dartışmaq. çəkişmək.
ərüşmək. ərimək. aruşmaq. anğlanmaq. çalınmaq. yevtilmək. olqınlaşmaq. yuvulmaq. yığılmaq. olqunlaşmaq. yəvülmək.
arxadan ərmək, yetişmək.
nərsiyə əl çatmaq, nayil olmaq.
nərsənin arxasın tutmaq. itaət edmək.
çatmaq. tutmaq.
ərişir qonağına asta gedən (qonağ: məqsəd. mənzil).
bu taxcaya əlin irişirmi: boyun çatırmı.
yetginmək. oluşmaq.
üzümlərim irişti.
irişmiş qızları ərişdirməliyik.
icəşmək. əl uzunluq edmək. imalə edmək.
yaxınlaşmaq.
evə ərişdiyində.
yetmək. < > edmək < > gedmək < metatez > dəqmək. varmaq.
yuvmaq. yüvmək. yüvsəmək. yavsamaq. qormaq. varmaq. könül almaq.
yarışmaq. rəqabət edmək

ƏRİŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. dan. Sataşmaq. Gahdan qal-xır, uşaqlara ərişir; Abırından, saqqalından utanmır. Aşıq Hüseyn.

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

yetmək. varmaq. dəğmək. çətmək. çatmaq.
bu ayaqla yarına evə dəiğiriz.
ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərişmək. ərrimək.
uğraşmaq. çabalamaq.
gərişmək. gəzişmək. hərəkət edmək.
uzanmaq.
örüşmək. otlamaq.
qoy sərin düşsün, maldavarı ərişə bırax

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

irəkmək. irəşmək. ərikmək. ulağmaq. ulaşmaq. çatmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərilmək. qatılmaq. açılmaq. həll olmaq. qoğuşmaq. çatmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

əricmək. əricinmək. ərcinmək. ərişinmək. ərşinmək.erəkişmək. ərəkmək. ərəkinmək. ərəkişmək. ərəşmək. ərəşinmək. ərəcəkmək. ərəcinmək. ərəcşəmək. ərənəkləmək. ərəmmək. ərəmişmək. erəkmək. erəkinmək. irəkmək. irəkinmək. irəkişmək. iradə edmək. buyrunmaq. burunmaq. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək.
evrən içrə ən çətin iş, kəndi özün dəğişmək, hər kişidə yoxdu güc, böylə işlə ərişmək

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

(amixtən).
toxamaq. yetişmək.
buda ona toxadı.
bura hançı aylana (meydana) toxar.
amaca toxamaq.
ərmək. irəşmək. aşmaq. çatmaq. yetmək. yetişmək.
sıra bizədə aşar.
irəşmək. edinmək. elde edmək.
irəşmək. ulaşmaq.
irəşmək. nail olmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ulaşmaq. uzanmaq. çatmaq.
bu yol hara ərişir, bəllənməz.
əlim ərişseydi, bilərdim nə edim

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

yetmək. varmaq. dəğmək. çətmək. çatmaq.
bu ayaqla yarına evə dəiğiriz.
ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərişmək. ərrimək.
uğraşmaq. çabalamaq.
gərişmək. gəzişmək. hərəkət edmək.
uzanmaq.
örüşmək. otlamaq.
qoy sərin düşsün, maldavarı ərişə bırax

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

irəkmək. irəşmək. ərikmək. ulağmaq. ulaşmaq. çatmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərilmək. qatılmaq. açılmaq. həll olmaq. qoğuşmaq. çatmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

əricmək. əricinmək. ərcinmək. ərişinmək. ərşinmək.erəkişmək. ərəkmək. ərəkinmək. ərəkişmək. ərəşmək. ərəşinmək. ərəcəkmək. ərəcinmək. ərəcşəmək. ərənəkləmək. ərəmmək. ərəmişmək. erəkmək. erəkinmək. irəkmək. irəkinmək. irəkişmək. iradə edmək. buyrunmaq. burunmaq. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək.
evrən içrə ən çətin iş, kəndi özün dəğişmək, hər kişidə yoxdu güc, böylə işlə ərişmək

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

(amixtən).
toxamaq. yetişmək.
buda ona toxadı.
bura hançı aylana (meydana) toxar.
amaca toxamaq.
ərmək. irəşmək. aşmaq. çatmaq. yetmək. yetişmək.
sıra bizədə aşar.
irəşmək. edinmək. elde edmək.
irəşmək. ulaşmaq.
irəşmək. nail olmaq

ƏRİŞMƏK : Turuz Dictionary

ulaşmaq. uzanmaq. çatmaq.
bu yol hara ərişir, bəllənməz.
əlim ərişseydi, bilərdim nə edim

ƏRİŞMƏK : Az Turkish Farsi

مصسربسر گذاشتن. پاپیچ شدن. نایل شدن. به مقصد رسیدن. فرارسیدن. پخته شدن. رسیدن