Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİZ

ƏRİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

arzu. əriş. arzı. arzuman. istək. əsmə. əsi. özləm. bulqa. bulqama. iştiyaq. könül. göyül. kövəs. kövsək. kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. istək. əsmə. əsi. sovq.
ərmiş.
kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.
kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq

ƏRİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriş. arzu. ərsik. ərək. irək. əğilim. əğik. əyik.
sürük. sürüş. sürüm. azıq. tutqu. bulqa. bulqama. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.
gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac

ƏRİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yası. yalfaq. yalpaq. düz. yalpuq. yayvan. açıq. geniş

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

eniz enli

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

enli vəsi

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

ərgən

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

gen genğ

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

geniş

ƏRİZ : Turuz Farsca - Türkce

yayranğ

ƏRİZ : Turuz Dictionary

-əriz ödənir: dəğər verilir

ƏRİZ : Turuz Dictionary

əris (< ərimək).
qaynaş. qayaş (ləhim. löhüm).
fiyuz.
fitil. piltə (pılavit (rus). nərsənin odlanma yeri. (mèche. sûreté. détonateur)

ƏRİZ : Turuz Dictionary

(ərgiz). əritilmiş.
əriz su: buz, qardan ərirkən əldə edilən su

ƏRİZ : Turuz Dictionary

-əriz ödənir: dəğər verilir

ƏRİZ : Turuz Dictionary

əris (< ərimək).
qaynaş. qayaş (ləhim. löhüm).
fiyuz.
fitil. piltə (pılavit (rus). nərsənin odlanma yeri. (mèche. sûreté. détonateur)

ƏRİZ : Turuz Dictionary

(ərgiz). əritilmiş.
əriz su: buz, qardan ərirkən əldə edilən su