Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏMİK

ƏRƏMİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğəmik. əkəmik. əyəmik.
oturmuş. yanığ. qısır.
cılız. böyüməmiş.
döşü balaca. yada olmamış kimi qadın.
ərməğan ( < ərmək). ərməklik. ərməkğan. ərmənək. ərməğin. çatdırı. çatdırı nərsə

ƏRƏMİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Doğmayan, uzun müddet qısır qalan. Ərəmik inəkdən öküz olmaz. (Mesel). Kəllər və bəzən ərəmik (uzun müd-dət qısır qalan) camışlar iş və nəqliyyat hey-vanı kimi istifadə edilir, qocaldıqda, yara-landıqda və s. hallarda isə ətliyə təhvil verilir. A.Ağabeyli.
məc. Doğmayan, sonsuz. Əremik arvad.
Mehsul vermeyen, bar vermeyen,
bereketsiz. Ərəmik yer (torpaq).
məc. Faydasız, semeresiz, neticesiz.

ƏRƏMİK : Azerbaijani English Dictionary

s. barren, sterile; ərəmik camış barren buffalo

ƏRƏMİK : Az Turkish Farsi

صنازا. عقیم. بی‎ثمر. بیهوده. بی‎نتیجه. دختری که به دلیل سفت و استخوانی بودن بکارت، نازاست