Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQ

ƏRƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərək.
əğək. arıtladan, təmizləmək arac. özəlliklə diş arassalayan ayqıt. diş koggəsi. misvak.
ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. niyyət.
mənim könlümə: mənin xətrimə.
ərk. baraq. yüksək qala. könül qalası.
varqı. düşnüq. məqsəd. qayə. tasarı. yönə. düşünmə. düşüncə. amac. iməc. izələk. gözələk. hədəf. güdü. oxluq. amac. iməc. umac ( < ummaq). bəllik. istək. əsmə. əsi. dilək.
ərk. baraq. yüksək qala. iç qala.
ərək.ərsik. irək. arzu. əriz. əriş. əğilim. əğik. əyik. sürük. sürüş. sürüm. azıq. tutqu. bulqa. bulqama. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.
< araq. ərinmiş, damcı damcı yığılan.
ğayət. qərəz. əncam

ƏRƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərək. əğrək. əylək. ərək. əkək.
qala. yüksək qala. saray. ev. oba.
əriləcək. ərik. amac. güdək. hədəf. uğur. ülgü. yasan. istək. niyyət. ərəğilə: istəyilə.
illət. səbəb. cəhət.
nə ərək gəldiz.
ta. can. qayə. qayət. saat altı ərək: qayə saat altı: ta.
ərək qoyun: quyruqsuz qoyun.
malat. duvar hörəndə iki daşın arasına qoyulan çanqıl. palçıq. sıva. çamır.
boş gün. bazartəsi.
ərəğ. yetgin. kamillik

ƏRƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərək. ərqəq. ərək ara. arqaq. araq. ərə. (ərik: çataq. hər nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). alası. amac. yiyə olunması istənən nəsnə

ƏRƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərək.
uzaq. ayrı. asav.
ərkək. ər. ir. qoçqar

ƏRƏQ : Turuz Farsca - Türkce

acus acı su.araq

ƏRƏQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas.
Ter. Ol gülüzardə ərəqin xoş səfası var; Türfə budur ki, saziş edər atəş ab ilə. Q.Zakir.
B a x araq. Yürütməyin ərəqi məclis içrə badə ilə; Həramzadəni qoymun halalzadə ilə. Füzuli.

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək. gələ. qala. qalat. ötül. güdər. güdü. qayğı. qayğu. qayuq. öndül. yön. doğrultu. hədəf. qol

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

-əğək (ərək) qoyun: iğdiş, əxdə qoç.
¶-olmudan ölümə, bir ərək, çalışıb işləmək gərək. (bir ərək: bir mənzil). (yaşamın dadı çalışıb sevmə, sevib çalışmaqdadır). (bu söz, yaşamın qısa güdə olduğun kişiyə anlatır, dadın çəkməyin yolun göstərir)

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək. meşəlik yerdəki açıq, ağacsız yer

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

-pəsgiləri aşaraq, çatdı ərək başına. (pəsgiləri: mane'ləri)

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək.
çatıq.
erkos. əğlək. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. ərim. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
əric. əriş. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək. gələ. qala. qalat. ötül. güdər. güdü. qayğı. qayğu. qayuq. öndül. yön. doğrultu. hədəf. qol

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

-əğək (ərək) qoyun: iğdiş, əxdə qoç.
¶-olmudan ölümə, bir ərək, çalışıb işləmək gərək. (bir ərək: bir mənzil). (yaşamın dadı çalışıb sevmə, sevib çalışmaqdadır). (bu söz, yaşamın qısa güdə olduğun kişiyə anlatır, dadın çəkməyin yolun göstərir)

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək. meşəlik yerdəki açıq, ağacsız yer

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

-pəsgiləri aşaraq, çatdı ərək başına. (pəsgiləri: mane'ləri)

ƏRƏQ : Turuz Dictionary

ərək.
çatıq.
erkos. əğlək. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. ərim. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
əric. əriş. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur