Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏZƏN

ƏRƏZƏN : Azerbaijani English Dictionary

s. late, late ripe; ərəzən meyvələr fruits of late ripe

ƏRƏZƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Gecyetişen, gec emele gelen; gec ekilen. Ərəzən taxıl.
Əkin ki ərəzənə düşdü, məhsul az olacaq.

ƏRƏZƏN : Az Turkish Farsi

قبی‎موقع. بدهنگام. دیررس. دیر وقت. (گویش خوی و مرند)