Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLƏŞMƏK

ƏRLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

birbirinə baxıb lik göstərmək

ƏRLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

böyüyüb kişi olmaq

ƏRLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

böyüyüb kişi olmaq

ƏRLƏŞMƏK : Az Turkish Farsi

مصدر مردانگی و نریت مسابقه دادن